Tee kannattava kauppa-tule alalle!


24.11.2021 10.00 - 24.12.2021 00.00


Tee kannattava kauppa-tule alalle!

24.11.2021 10.00 - 24.12.2021 00.00

Tee kannattava kauppa-tule alalle!
Show schedule

Teemasta toimeen- tervetuloa kaupan- ja asiakaspalvelualan rekrytointimessuille

 

Kiinnostaako ura kaupan ja asiakaspalvelualan parissa? Tule tutustumaan alaan ja rekrytoiviin työnantajiin 24.11. järjestettävillä messuilla! Information på svenska nedan. In english below.

Kaupan ja asiakaspalvelualan työnhakijat ja työnantajat kokoontuvat yhteen Uudenmaan TE-toimiston järjestämillä rekrytointimessuilla. Luvassa on muun muassa työnhakusparrausta, uratarinoitapaneelikeskustelu sekä tietoiskuja TE-toimiston palveluista työnhakijoille ja yrityksille. Tapahtumasta saat myös vinkkejä siihen, miten voit vaihtaa uraa kouluttautumalla alalle. 

Päivä huipentuu rekrytointitapahtumaan, jossa sinulla on mahdollisuus lähestyä alan työnantajia sekä tutustua yritysten toimintaan ja työtehtäviin. Tapahtumassa on mukana myös oppilaitoksia, joiden kanssa voit keskustella alan koulutusvaihtoehdoista. 

Tapahtuma on maksuton ja suunnattu kaikille kauppa- ja asiakaspalvelualasta kiinnostuneille työnhakijoille sekä alalla toimiville yrityksille.

Tervetuloa mukaan!  

Messut ovat osa Uudenmaan TE-toimiston järjestämää Teemasta toimeen-tapahtumaviikkoa, jonka tarkoituksena on nostaa kaupan ja asiakaspalvelualaa esiin monesta eri näkökulmasta. Katso koko viikon ohjelma: www.teemastatoimeen.fi. 

Ohjelma 24.11. klo. 10–15

 

10:00 Virtuaalialusta aukeaa

Työpajoja pitkin päivää. Tarjolla muun muassa sparrausta työnhakuun, tietoa oppisopimuskoulutuksesta ja inspiroivia uratarinoita.  

12:00 TE-studio: Kaupan ala nyt ja tulevaisuudessa  

Tilannekatsaus alan kuulumisista ja kehitysnäkymistä sekä paneelikeskustelu alan yrittäjyydestä. Paneelissa keskustellaan muun muassa yrittäjyyden alkutaipaleesta, askelmerkeistä, yrittäjyyttä tukevasta koulutuksesta sekä tahoista, joiden puoleen kääntyä, kun miettii yritystoiminnan aloitusta.

13:00 Rekrytointitilaisuus

Mahdollisuus tutustua kaupan ja asiakaspalvelualan yrityksiin sekä keskustella alan rekrytoivien työnantajien kanssa. Paikalla myös oppilaitoksia esittelemässä alan koulutusvaihtoehtoja. 

15:00 Tapahtuma päättyy  

 

Från tema till handling-Välkommen till handels- och servicebranschens rekryteringsmässa! 

 

Arbetssökande och arbetsgivare inom handels- och servicebranschen samlas på en virtuell rekryteringsmässa som anordnas av Nylands TE-byrå. På programmet finns bland annat sparring för jobbsökning, karriärhistorier, paneldiskussion samt info om TE-byråns tjänster för arbetssökande och företag. Evenemanget ger dig också tips om hur du kan byta karriär genom att utbilda dig till handels- och servicebranschen.

Dagen kulminerar i ett rekryteringsevenemang kl. 13–15 där du har möjlighet att ta kontakt med arbetsgivare inom branschen och lära känna företagens verksamhet och arbetsuppgifter. I rekryteringsevenemanget deltar även utbildningsanstalter med vilka du kan diskutera olika utbildningsalternativ i branschen.

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till alla arbetssökande som är intresserade av handels- och servicebranschen samt företag som är verksamma där.

Välkommen!

Mässan är en del av evenemangsveckan Från tema till handling, vars syfte är att lyfta fram handels- och servicebranschen från många olika perspektiv. Se hela veckans program (på finska): 

 

Program

 

10:00 Virtuell plattform öppnas
Workshoppar hela dagen. Bland annat sparring för jobbsökning, information om läroavtalsutbildning och inspirerande karriärberättelser.

12:00 TE-studio: Handelsbranschen nu och i framtiden   
Lägesöversikt av det senaste i branschen och utvecklingsmöjligheter samt en paneldiskussion om företagande inom handelsbranschen. Paneldeltagarna diskuterar bland annat de första etapperna av företagande, utbildning som stöder företagsamhet samt vem man kan vända sig till när man funderar på att inleda affärsverksamhet.

13:00 Rekryteringsevenemang
Möjlighet att lära känna företag i handels- och servicebranschen samt prata med arbetsgivare som rekryterar i branschen. På plats finns också utbildningsanstalter som presenterar utbildningsalternativ inom branschen. 

15.00 Evenemanget avslutas

 

From idea to action – recruitment fair for the sales and customer service industry 

 

Interested in a career in the sales- and customer service industry? 24.11 you can learn more about the field and meet recruiting employers!

Job seekers and employers in the sales industry gather at the recruitment fair organised by the Uusimaa TE Office. Among other things, the fair includes sparring for jobseekers, career stories, a panel discussion as well as info sessions on the services of the TE Office for companies and jobseekers. The event will also give you tips on how to change careers by getting training in the sales and customer service industry.

The day culminates in a recruitment event between 1pm to 3pm, where you will have the opportunity to approach employers in the field and learn more about the jobs and the operation of the companies. The recruitment event also includes educational institutions; you can talk about the educational options in the field with them.

The event free of charge and it’s targeted at all jobseekers interested in the industry as well as companies operating in the field.

Welcome!

The sales and customer service industry fair is a part of the ‘Teemasta toimeen’ (From Idea to Action) event week organised by the Uusimaa TE Office with the aim of promoting the industry in many different ways. See the programme for the whole week (in Finnish): www.teemastatoimeen.fi.

 

Programme

 

10:00 The virtual platform opens

Workshops throughout the day. The programme includes sparring for jobseekers, information about apprenticeship training and inspiring career stories. 

12:00 TE-studio – the sales industry now and in the future 

An overview of the current situation in the field and its future and a panel discussion about entrepreneurship in the industry. 

13:00 Recruitment event

An opportunity to meet companies in the sales and customer service industry and speak with recruiting employers in the field. There are also educational institutions presenting educational options in the field. 

15:00 End of the event

Share on social

Please log in to enter this event
Log in