Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!


08.06.2021 12.00 - 25.06.2021 18.00


Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

08.06.2021 12.00 - 25.06.2021 18.00

Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!
Show schedule

Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityksen edistäjinä

Virtual Conference on Education, Culture and Youth as Drivers for Sustainable Development

Kestävän kehityksen virtuaalikonferenssi, järjestäjänä opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. 

Suomi toimii vuonna 2021 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana ja konferenssi on opetus- ja kulttuuriministeriön puheenjohtajavuoden päätapahtuma. Puheenjohtajavuoden tavoitteena on edistää pohjoismaiden pääministereiden visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena vuonna 2030.

Ajatuksia ja vuorovaikutusta konferenssissa herättelevät asiantuntijat, ministerit, mielenkiintoiset paneelikeskustelut ja temaattiset työpajat. Kestävän kehityksen teemoja lähestytään erityisesti koulutus-, tutkimus-, nuoriso- ja kulttuurisektoreiden näkökulmista. 

Konferenssin kielet ovat suomi, ruotsi/skandi ja englanti. Kielten välillä on tulkkaus.

Työpajoissa kieli on englanti, paitsi työpaja 3:ssa on myös skandikielinen ryhmä.

Vaikuta tulevaan yhteistyöhön! Tervetuloa vastaamaan näihin kysymyksiin:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPjx61LLHI7aMdFecYpJAqZjeUDh8grl76NG9Fes6261qeQ/viewform?usp=sf_link

Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling

Virtuell konferens om hållbar utveckling, arrangerad av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med Nordiska ministerrådet. Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och konferensen är undervisnings- och kulturministeriets huvudevenemang under ordförandeskapet. Målet under ordförandeskapsåret är att främja de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade område år 2030.

Under konferensen utlovas tankeväckande anföranden och dialoger, sakkunniga, ministrar, intressanta paneldiskussioner och tematiska verkstäder. Vi kommer att närma oss teman i anslutning till hållbar utveckling i synnerhet ur utbildnings-, forsknings-, ungdoms- och kultursektorernas perspektiv. 

Vi hoppas på en branschövergripande och bred deltagarskara!

Konferensens språk är finska, svenska/skandinaviska och engelska. Konferensen har tolkning. I verkstäderna används engelska, utom i verkstad 3 som även har en skandinavisk grupp.

Svara gärna på följande frågor anonymt före och under konferensen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgyuOsJZYrAMNct0jLWscQyLyKTkKUvRQLxRWR5e7VoOC5Pw/viewform?usp=sf_link

Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar!

Virtual Conference on Education, Culture and Youth as Drivers for Sustainable Development

Virtual conference on Sustainable Development arranged by Ministry of Education and Culture in Finland in cooperation with the Nordic Council of Ministers. 

Finland holds the presidency of the Nordic Council of Ministers 2021. The main task during the presidency is to advance the Nordic Vision, according to which the Nordic region will be the most sustainable and integrated region in the world by 2030.

During the conference, we get to experience inspiring high-end keynote –speakers, intriguing panel discussions and interactive thematic workshops. One of the targets is to examine how the education, research, culture and youth sector contribute to sustainable development.

We wish to attract a versatile and broad audience!

The languages of the event are English, Finnish and Swedish. There is interpretation in the conference. The workshops are held in English but in workshop 3 it’s possible to choose a subgroup in Scandinavian languages.

Please take a moment to answer to the following questions before and during the conference!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyAYeczcRuAfaNN8NkYxa3m-YAuLvWrM3pXcxxq35177Vq3Q/viewform?usp=sf_link

Share on social

Please log in to enter this event
Log in